Gombrowicz a Nobel

Dodany przez anakonda99 - 23-12-21

Witold Gombrowicz kandydat do nagrody Nobla

Witold Gombrowicz - znakomity pisarz czy tylko kandydat do nagrody Nobla?

Witold Gombrowicz był z pochodzenia Polakiem, ale był też obywatelem świata, o czym świadczyło szerokie grono jego czytelników. Odwiedził też wiele krajów i opublikował wiele opowiadań i esejów w językach obcych. Mówił biegle po francusku, niemiecku i angielsku.

Opublikował wiele esejów i opowiadań po francusku, niemiecku i angielsku. Interesował się ideami egzystencjalizmu i psychologią freudowską. Był zwolennikiem wolnej miłości i wolnej sztuki.

Jego pisarstwo ma często przesłanie społeczne i krytykuje konformizm. Zwraca też uwagę na absurdalność życia i próbuje odnaleźć jego sens w absurdalnych wydarzeniach.

Dramaty absurdalne Gombrowicza stanowią ogromną część jego spuścizny literackiej. W utworach tych absurdalne sytuacje i absurdalne postacie zestawione są z subtelną ironią i satyrą. Jego absurdalne dramaty porównywane są do twórczości niemieckiego dramaturga Bertolta Brechta.

Jego pierwsza absurdalna sztuka "Pierwszy dzień wiosny" (1919) została porównana do stylu greckiego dramatopisarza Arystofanesa. Innym klasykiem absurdu jest "Riwiera" (1927).

Witold Gombrowicz polski geniusz czy tylko kandydat do nagrody Nobla?

Na początku lat 40. wielu wielkich pisarzy europejskich, w tym Tomasz Mann, Andre Malraux i Samuel Beckett, próbowało rozstrzygnąć, który z nich jest polskim geniuszem. Wszyscy nie potrafili podjąć decyzji.

W swojej książce Witold Gombrowicz: A Critical Study, opublikowanej w 1950 roku, J.J. van Tol napisał: "Bardzo trudno jest zdecydować, czy Gombrowicz jest geniuszem, czy nie; jest jednym i drugim."

Najważniejszym czynnikiem w tej kwestii jest stopień, w jakim przyczynił się on do rozwoju literatury w swoim kraju. A dla Polski był on najważniejszym pisarzem XX wieku.

Najważniejszą rzeczą, jakiej możemy się nauczyć od Witolda Gombrowicza, jest to, że pisanie jest wspaniałym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Jest jedną z największych radości życia i nigdy nie powinno być traktowane jako coś oczywistego.

Proces pisania jest często zmaganiem, pełnym trudności i frustracji, ale jest też źródłem wielkiej kreatywności, inspiracji i radości.

Pisanie może być doskonałym sposobem na wyrażanie swoich myśli, uczuć i pomysłów. Może też być dobrym sposobem na nawiązywanie kontaktów z innymi i pogłębianie przyjaźni.

Komentarze


Polskie wydawnictwo literackie Ferdydurke przybliża Czytelnikom twórczość Witolda Gombrowicza.