Gombrowicz w Paryżu

Dodany przez anakonda99 - 16-04-22

Witold Gombrowicz we Francji

Witold Gombrowicz we Francji: życie i twórczość w nowym kontekście

Gombrowicz urodził się w 1911 roku w Warszawie. Studiował język polski i literaturę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie poznał Zofię Bonnet i Władysława Strzemińskiego, którzy stali się jego najlepszymi przyjaciółmi.

W 1934 roku przeniósł się do Paryża, gdzie zmarł w 1970 roku. Przez całe życie nieustannie poszukiwał siebie i swojego sposobu wyrazu. Był wielkim podróżnikiem, zwiedził wiele krajów. Francja była jego ulubionym krajem. Zwykł mawiać, że kocha ją nie tylko ze względu na jej piękno, ale także na jej historię i kulturę.

Witold Gombrowicz we Francji: podróże inspiracje rozmowy

W swoich esejach Gombrowicz często wspomina o miejscach, w których był, i o ich wpływie na niego. Wspomina o Paryżu, Warszawie, Rydze, Krakowie, Leningradzie, Pekinie, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bombaju, Sztokholmie i Jerozolimie. Opowiada o swoich doświadczeniach w tych miejscach, o ich wpływie na niego, o rozmowach z przyjaciółmi i o życiu codziennym.

Witold Gombrowicz we Francji: odkrywanie nowych światów

Gombrowicz uwielbiał poznawać obce kraje i miasta. Fascynowały go obce kultury, tradycje i religie, zwłaszcza kultura żydowska. Podróżował do wielu krajów, aby poznać tradycję żydowską, ale odwiedził też wiele innych państw, aby dowiedzieć się, jakie są ich tradycje kulturowe i jak wpłynęły na kulturę francuską.

Gombrowicz i jego francuscy przyjaciele

Gombrowicz interesował się wieloma aspektami kultury francuskiej. Kochał francuską literaturę i poezję, a także francuskie malarstwo i teatr. Uwielbiał też francuską filozofię, a zwłaszcza dzieła filozoficzne Jeana-Paula Sartre'a, Alberta Camusa i Maurice'a Merleau-Ponty'ego. Był zafascynowany twórczością tych autorów. Nie był jednak czytelnikiem filozofii w ogóle, lecz bardzo konkretnego pisarza.

Gombrowicz często bywał w Paryżu i często był zapraszany na salony literackie. Poznał wielu francuskich przyjaciół, artystów i pisarzy. Szczególnie lubił pisarzy i artystów, którzy byli dysydentami i obawiali się cenzury. Wielu z nich odwiedzał w ich domach i często tam przebywał.

W niektórych esejach opowiada o swoich rozmowach z tymi pisarzami i artystami, a także o swoich wrażeniach z ich życia w Paryżu i na przedmieściach.


Polskie wydawnictwo literackie Ferdydurke przybliża Czytelnikom twórczość Witolda Gombrowicza.