Groteska w twórczości Gombrowicza

Dodany przez anakonda99 - 08-12-21

Witold Gombrowicz groteska

Zabawa w groteskę Gombrowicz i inne postaci

Gatunek groteski jest zwykle określany jako błazeński i absurdalny. Witold Gombrowicz był dobrze znany ze swojego absurdalnego, a czasem nawet burleskowego i groteskowego sposobu patrzenia na życie.

Groteskowy aspekt stylu pisarskiego Gombrowicza można porównać do groteskowych cech innych autorów: Anais Nin, Antoniego Czechowa, Williama Szekspira i Mikołaja Gogola. Specyficzny sposób wyrażania groteski u Gombrowicza można porównać do klauna, który bawi się zarówno z publicznością, jak i z samym sobą.

Groteska w dramacie Gombrowicza

W jego dramatach groteskę wyrażają zazwyczaj bohaterowie, a nie autor. Gombrowicz posługuje się w swoich sztukach ironią, burleską i tym, co nieoczekiwane. Groteskowy humor w jego sztukach zazwyczaj nie jest skierowany przeciwko społeczeństwu. Groteska ujawnia się w działaniach bohaterów. Często grają oni w gry, zachowują się w absurdalny sposób, który ujawnia groteskę, lub ujawniają własną tożsamość, zamieniając się w inne postacie.

U Gombrowicza groteska jest cechą fabuły i postaci, a nie stylu. Groteska ujawnia się więc w fabule i działaniach bohaterów.

W jego dramatach groteskę wyrażają zazwyczaj bohaterowie, a nie autor. Gombrowicz posługuje się w swoich dramatach ironią, burleską i tym, co nieoczekiwane. Groteskowy humor w jego sztukach zazwyczaj nie jest wymierzony w społeczeństwo.

Groteska ujawnia się w działaniach bohaterów. Często grają oni w gry, zachowują się w absurdalny sposób, który ujawnia groteskę, lub ujawniają własną tożsamość, zamieniając się w inne postacie.

Witold Gombrowicz - mistrz groteski

Wszystkie dzieła Gombrowicza można nazwać groteskowymi, ale dwa najważniejsze to "Gombrowicz" i "Hérodias". Pierwszy z nich jest jedynym, w którym Gombrowicz całkowicie ujawnia swój groteskowy styl.

"Ferdydurke" jest bardzo krótką powieścią, ale w pełni ujawnia groteskowy styl pisania. Fabuła jest bardzo prosta - do pewnego domu przyjeżdża młoda kobieta, a goście odkrywają, że jest ona autorką książki o człowieku, który nazywa się tak samo jak autor książki.

Fabuła jest tylko narzędziem, za pomocą którego Gombrowicz posługuje się groteską. Groteska wyraża się w działaniach gości, zarówno w kuchni, gdzie się kłócą, jak i w ogrodzie, gdzie zaczynają rozgrywać absurdalną grę w piłkę.


Polskie wydawnictwo literackie Ferdydurke przybliża Czytelnikom twórczość Witolda Gombrowicza.