Ferdydurke (W. Gombrowicz) - Plan wydarzeń

Dodany przez anakonda99 - 16-12-22

plan wydarzeń - ferdydurke

Literackim debiutem Witolda Gombrowicza był wydany w 1933 roku zbiór opowiadań "Pamiętnik z okresu dojrzewania". "Ferdydurke" to pierwsza powieść Gombrowicza, której fragmenty ukazywały się wcześniej w czasopismach. Powieść ukazała się w 1937 roku. Jako że po II wojnie światowej Gombrowicz przebywał na emigracji, jego utwory praktycznie nie były drukowane w kraju.

Powieść została przyjęta przez jednych entuzjastycznie, inni odnieśli się do niej sceptycznie. Bez wątpienia jednak dzięki niej Gombrowicz stał się postacią rozpoznawalną.

Kompozycja powieści

"Ferdydurke" jest powieścią bardzo nowatorską, głównie ze względu na jej budowę, sposób kreowania świata oraz język. Utwór składa się z trzech zasadniczych części:

  • Szkoła.
  • Dom Młodziaków.
  • Dwór Hurleckich w Bolimowie.

Pomiędzy tymi częściami znajdują się dwa opowiadania poprzedzone przedmowami. Stanowią one odejście od głównego wątku. Rozdziały o Filidorze i Filibercie dzieckiem podszytym stanowią dygresję do narracji o przygodach głównego bohatera.

Plan wydarzeń został ułożony oddzielnie do każdej części.

1. Porwanie Józefa Kowalskiego przez profesora Pimkę.

2. Józio w szkole dyrektora Piórkowskiego.

3. Zdrabnianie, czyli infantylizowanie uczniów w szkole.

4. konflikt pomiędzy Miętusem a Syfonem dotyczący uświadomienia.

5. Lekcja języka polskiego przykładem upupiania.

6. Pojedynek na miny pomiędzy Miętusem a Syfonem:

  • Przedmowa do Filidora dzieckiem podszytego.
  • Filidor dzieckiem podszyty.

1. Odprowadzenie Józia na stancję do Młodziaków.

2. Poznanie nowoczesnej pensjonarki Zuty - córki Młodziaków.

3. Pierwsza miłość Józia.

4. Kompot, czyli prawda o nowoczesności Młodziaków.

5. Podglądanie Zuty.

6. Podstęp Józia - listy miłosne do Kopyrdy i profesora Pimki - niby w imieniu Zuty.

7. Nocna wizyta obu adoratorów.

8. Wielka awantura. Ucieczka Józia i Miętusa na wieś:

  • Przedmowa do Filiberta dzieckiem podszytego.
  • Filibert dzieckiem podszyty.

1. U ciotki Józia w Bolimowie.

2. Zafascynowanie Miętusa parobkiem.

3. Próby bratania się.

4. Spoufalenie się Walka.

5. Reakcje członków rodziny i próby zażegnania konfliktu.

6. Ucieczka Józia z Bolimowa w towarzystwie Zosi - córki Hurleckich.